email i-ok.nl  
hoofd

Is er sprake van;


ja


nee
hoofdpijn na recent trauma
hoofdpijn in combinatie met systeemziekte
recent onverklaard gewichtsverlies (> 5kg/maand)
plotseling begin hoofdpijn
constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering positie
kanker in voorgeschiedenis
algemeen onwelbevinden
nachtelijke pijn
focale neurologische tekenen en symptomen
begin hoofdpijn > 50ste levensjaar
verandering in mentale gesteldheid zoals: geheugenstoornissen, verwardheid, bewustzijndaling, slaperigheid, verhoogde prikkelbaarheid
toegenomen frequentie en/of intensiteit van hoofdpijn
uitvalsverschijnselen en/of uitgebreide neurologische verschijnselen
retro-orbitale hoofdpijn, misselijkheid en braken, visuele verschijnselen (blinde vlekken, dubbelzien, wazig zien)
begin opnieuw
inloggen

gebruikersnaam
wachtwoord